DA4YOU MODUL 1 – 2. Lov om webtilgængelighed Copy

2. Lov om webtilgængelighed

Loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (lov nr. 692 af 8. juni 2018) gælder som udgangspunkt for alle offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer.

Loven om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan bruge offentlige myndigheders websteder og mobilapplikationer.  Det gælder ikke mindst brugere med handicap. Den danske ‘Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer’ blev offentliggjort 9. juni 2018.

Lov om webtilgængelighed på retsinformation.dk

Lov om webtilgængelighed, som den blev fremsat inklusiv bemærkninger 

Baggrunden for loven er EU-Direktivet om webtilgængelighed

Skip to content