DA4YOU MODUL 2-5 WCAG 2.1 – Kvalitetsmål Copy

Opfattelig (percievable) Niveauer 9 A – 11 AA – 9 AAA Alt hvad der kan opfattes med sanserne (minus lugt og smag): •Alternative tekster •Undertekster •Synstolkning •Rækkefølger •Retning •Tekst og kontrastforhold https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#perceivable

      Succeskriterier – opfattelig Tekstbaserede alternativer https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#text-alternatives

-       Tidsafhængige medier https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#time-based-media

-       Tilpasset https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#adaptable

-       Adskillelig https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#distinguishable

Anvendelig (operable)

Niveauer 14 A – 3 AA – 12 AAA

Handler især om inputmetoder og –enheder. •Tastatur, mus og trykfølsomme enheder •Fokus •Anfald •Mål •Tid til at gennemføre opgaverne Link  https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#operable 

Succeskriterier - anvendelig

-        Tilgængelig via tastetur https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#keyboard-accessible 

-        Passende tid https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#enough-time

-       Anfald og fysiske reaktioner https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#seizures-and-physical-reactions

-        Navigerbar https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#navigable

-        Inputmetode https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#input-modalities

Forståelig

(understandable)

Niveauer 5 A – 5 AA - 7 AAA

Om at lave forståeligt indhold og grænseflader, som folk kan forstå
•Sprog, svære ord og forkortelse •Hjælp, fejlrettelser og feedback •Instruktioner https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#understandable

Succeskriterie forståelig

-        læselig https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#readable

-       forudsigelig https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#predictable

-       inputhjælp https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#input-assistance

RobustNiveauer 2 A - 1 AA - 0 AAA Handler om kompatibilitet(forenelig) med nuværende og fremtidige brugeragenter •Standardiseret kode •Brug ARIA, hvis andet ikke fungerer •Statusbeskeder Link https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#robustatibel (robust) Succeskriterier – robust

-       kompatibel (forenelig) https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#compatible

Skip to content