DA4YOU MODUL 2.7 – WCAG 2.1 Test af principper, succeskriterier og niveau Copy

- 4 principper

- 78 succeskriterier

- 3 niveauer

Konkrete løsningsforslag på succeskriterie

Eksempel succeskriterie 1.1.1

https://www.w3.org/Translations/WCAG21-da/#text-alternatives

 

Input til tilgængelighedserklæringen

Konkrete tekster der kan bruges offentlig.

Kort beskrivelse af problemet og en deadline for løsning af problemet

Kilde Ballast  https://www.ballastcph.dk/

Skip to content