DA4YOU MODUL 1 – 6. Hvad er et offentligretligt organ? Copy

6. Hvad er et offentligretligt organ?

Loven om webtilgængelighed gælder alle offentlige organer, herunder offentligretlige organer. Det enkelte offentlige eller offentligretlige organ har ansvaret for, at egne websteder og mobilapplikationer overholder kravene i loven. Dette gælder også de offentlige organers subsites, emnehjemmesider og lignende.

Et offentligretligt organ er et organ, der er oprettet specielt for at imødekomme almenhedens behov, der ikke har industriel eller kommerciel karakter. Organet skal være en juridisk person, og driften af organet skal kontrolleres på én af tre måder:

·         Hovedparten af driften finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer

·         Driften er underlagt kontrol fra staten, lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer

·         Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet udpeges af staten, lokale myndigheder eller offentligretlige organer.

–          Undtaget for loven

Public service-medietjenesteudbydere og NGO’er samt visse private skoler og privatinstitutioner er undtaget fra loven. Læs mere om hvilke institutioner og organer, der er undtaget, i lovens § 1 stk. 2-4.

–          Undtaget indhold

Der findes indholdstyper, der er undtaget kravene om webtilgængelighed.

Undtagelserne skyldes typisk, at det er svært at gøre indholdet tilgængeligt med den nuværende teknologi. Det kan også skyldes, at indholdet er uden for myndighedens kontrol.

–          Intranet og ekstranet

Både intra- og ekstranet skal betragtes som websteder og er derfor omfattet af loven og dens krav. Intra- og ekstranet er dog ikke omfattet fra det samme tidspunkt, som eksterne websteder (§ 1, stk. 4).

Intra- og ekstranet, som er offentliggjort inden den 23. september 2019, er først omfattet af lovens krav fra det tidspunkt, hvor disse bliver revideret væsentligt (efter 23. september 2019). En væsentlig revidering kan for eksempel være et nyt design eller overgangen til et nyt CMS-system.

Skip to content