Fagudtryk

Modul Fremskridt
0% Færdig

In-point  – Betegner starten på et klip

Out-point  – Betegner slutningen på et klip

Klippepunktet  – Betegner hvor to klip mødes

Timeline  – Tidslinien

Trim  – Er processen hvor man tilpasser sit klip

Transition  – Er en effekt brugt på klippepunktet, og danner overgang mellem to klip.

Titles/Sub  – Tekst i billedet

Råklip  – Er en rå upræcis klipning, som mangler trim.

Klip  – Er et element på tidslinien uanset om det er video, billede eller lyd.

Dækbillede  – Et billede der dækker over et klippepunkt, så man ikke lægger mærke til at der bliver klippet.

Indklipsbillede  – Et billede der viser det der tales eller fortælles om. Minder om dækbillede, men skal ikke nødvendigvis bruges for at dække over at der er klippet.

Jumpcut   – Er et klip det ”hopper” fordi der er klippet i det, her skal man bruge  dækbillede for at dække over sine klippepunkter.

Krydsklip  – Klip fra en kilde til en anden kilde,     som sidder i modsatte side af     billedet, hvilket de jo altid skal gøre.

Voiceover  – Tale eller speak til et klip.

Soundbite   – En kort lyd eller udtryk/statement.

Sync  – Et klip med en person der taler. Navnet kommer af at der skal være     synkront, så mundbevægelser og lyd     passer sammen.

Skip to content