Idé – udvikling

Modul Fremskridt
0% Færdig

Brug inspiration fra dit foreningsliv.
Filmen må maks. vare 3-4 minutter

  • Brainstorm – skrives alle ideer ned.
  • Mind map – sorter ideerne, skriv dem ned, overvej hvad der er realistisk ?
  • Udvælg din ide.
  • Beskriv din idé/præmis: ”Jeg vil lave en film om…..” skriv 1-2 linier.

Skip to content