Placering af personer

Modul Fremskridt
0% Færdig
Billedet viser to personer i hvert sit billede. Personen i billedet til venstre, er placeret i venstre side af billedet og ser mod højre. Personen i billedet til højre, er placeret i venstre side og ser mod højre.

Hvis I interviewer flere personer, skal de skiftes til at stå i hver sin side. Person 1 til højre og person 2 til venstre, så jeres kildeperson ikke altid stå i samme side. Husk personen kan kigge ”ind” i billedet.

Skip to content