DA4YOU MODUL 1 – 3. Tilgængelighedserklæringen Copy

3. Tilgængelighedserklæringen

Loven om webtilgængelighed kræver, at alle offentlige
organer skal offentliggøre en tilgængelighedserklæring på dit websted (jf § 4).
 Det skal du gøre fra det tidspunkt, hvor
dit websted er
omfattet af loven
. Derudover er der fastsat
regler for tilgængelighedserklæringen med en bekendtgørelse.

Find og læs bekendtgørelsen på
retsinformation.dk
 

Offentlige organer, der er omfattet af
loven om webtilgængelighed skal:

·        
anvende den digitale
løsning, WAS-Tool, som Digitaliseringsstyrelsen stiller til rådighed, når du
laver din tilgængelighedserklæring.

·        
offentliggøre én tilgængelighedserklæring
per websted

·        
offentliggøre erklæringen på
en standardiseret URL, som Digitaliseringsstyrelsen anviser 

·        
hvis det er praktisk muligt,
linke til den standardiserede URL fra sidefoden (footeren) på dit websted

·        
ajourføre din tilgængelighedserklæring.
Det skal du, når der sker ændringer, som har betydning for de oplysninger, som
fremgår af erklæringen, eller når erklæringen ikke er ajourført inden for det
seneste år.

Digitaliseringsstyrelsen føre tilsyn med, at
erklæringen er detaljeret, udtømmende, klar og ajourført. Offentlige
organer og Digitaliseringsstyrelsen har altså en fælles interesse i den pålagte
forpligtelse omkring tilgængelighedserklæringen.

 WAS-Tool

Offentlige organer skal bruge den digitale løsning
WAS-Tool til at lave de lovpligtige tilgængelighedserklæringer for websteder og
mobilapplikationer.

Læs mere om
den digitale løsning, WAS-Tool

Skip to content